Logo

Montering av avløpsrør til toalett

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

HELE NORGE

HASTER DET? RING OSS

489 13 380

BLI OPPRINGT AV OSS

Ønsker du et pristilbud?

Detaljer om jobben

Montering av avløpsrør til toalett

Hvilke tjenester utfører vi i forbindelse med avløpsrør til toalett?

Hvorfor bør du ansette en rørleggere til å utføre denne jobben?

Du kan forsøke å koble til avløpsrør selv, men det anbefales ikke. Du kan risikere at arbeidet ikke blir gjort riktig og da kan det oppstå følgende problemer:

 1. Utvendige vannlekkasjer: Feilmontering kan føre til synlige vannlekkasjer rundt toalettet. Slike lekkasjer gjør at det lukter kloakk i hele doen.
 2. Usynlige vannlekkasjer: Disse er de “farligste” typer lekkasjer. Som regel tar det lang tid før de oppdages og de kan skape store og dyre skader på bygningskonstruksjonen og de skaper perfekt miljø for muggvekst.
 3. Overholdelse av bygningskoder og forskrifter: Det finnes spesifikke regler og forskrifter som må følges når avløpsrør installeres. En profesjonell rørlegger vil være kjent med disse reglene og sørge for at installasjonen er i samsvar med lokale bygningskoder, noe som er viktig for både sikkerhet og ved salg av eiendommen i fremtiden.
 4. Garanti og forsikring: Når du ansetter en profesjonell, kommer ofte arbeidet med en garanti. Dette betyr at hvis noe går galt etter installasjonen, vil rørleggeren vanligvis komme tilbake for å rette opp problemet uten ekstra kostnad for deg. I tillegg har de forsikring som dekker eventuelle skader som kan oppstå under arbeidet.

Hvilke typer avløpsrør til toalett monterer vi?

Det finnes nesten uttalelig med typer avløpsrør til toalettet. Avløpsrør kan deles i flere kategorier etter disse egenskaper: mekaniske-, termiske-, kjemiske-, lyd-, brann- og miljøegenskaper. Avhengig av dine behov, ønsker og budsjett kan våre rørlegger-partnere hjelpe deg med å velge den riktige typen.

Våre kunder spør ofte om fleksible avløpsrør. Fleksible avløpsrør er kjent for sin evne til å bøye seg og tilpasse seg forskjellige konfigurasjoner uten å trenge flere tilkoblinger og beslag som tradisjonelle stive rør. Disse rørene er vanligvis laget av plastmaterialer som PVC eller gummi, noe som gir dem fleksibilitet. Fordelen med fleksible avløpsrør er at de kan installeres på uvanlige og trange områder, noe som forkorter installasjonstiden. Fleksible avløpsrør kan også strekkes lengre uten behov for mange tilkoblinger og beslag.

Et bilde av VVS-systemet i en enebolig. Et lufterør går gjennnom hele huset og opp gjennom taket. Montering av avløpsrør.
Et bilde av VVS-systemet i en enebolig. Et lufterør går gjennnom hele huset og opp gjennom taket.
Bildet viser dimensjoner på avløpsrør, lufterør, stakeluke og bunnledning. Alle elementer (i tillegg til riktig fall på avløpsrør) bør være tilstedet for å få et velfungerede avløpsystem.

Hvor lang tid bruker vi på å montere avløpsrør til toalett?

Tiden det tar å montere avløpsrør kan variere betydelig avhengig av flere faktorer, som omfanget av prosjektet, typen avløpsrør som brukes, tilgjengeligheten på installasjonsstedet, og om det er en helt ny installasjon eller en erstatning av eksisterende rør. Her er noen generelle retningslinjer:

 1. Mindre reparasjoner: Enkle reparasjoner som å erstatte en del av et eksisterende avløpsrør kan ta alt fra et par timer til en halv dag.
 2. Ny installasjon i et lite område: For nye installasjoner, som å legge avløpsrør til et nytt bad, kan det ta en dag eller to, avhengig av kompleksiteten i prosjektet og arbeidsforholdene.
 3. Større renoveringsprosjekter: I tilfeller hvor hele avløpssystemet i en bygning skal erstattes eller installeres nytt, kan prosjektet ta fra noen få dager til en uke eller mer. Dette inkluderer planlegging, fjerning av gamle rør, installasjon av nye rør, og testing.
 4. Komplekse kommersielle prosjekter: I større eller mer komplekse kommersielle bygninger kan prosjektet ta enda lenger tid på grunn av omfanget og nødvendigheten av å koordinere med andre aspekter av byggeprosessen.

Det er også viktig å inkludere tid for forberedelse og etterarbeid, som kan involvere inspeksjon, testing for å sikre at det ikke er lekkasjer, og rydding av arbeidsområdet.

For å få en mer nøyaktig tidsramme for ditt spesifikke prosjekt, er det lurt å konsultere med en profesjonell rørlegger som kan gi en vurdering basert på de spesifikke forholdene og kravene til installasjonen.

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med montering av avløpsrør til toalett:

Kan jeg installere avløpsrør selv?

Ja, du kan gjøre det, men du bør ikke. Du kan risikere feilinstallasjon, som kan føre til problemer som lekkasjer, brudd på forskrifter og bygningskoder, samt utfordringer med å få garantier eller utbetalinger fra forsikringen hvis det oppstår en vannlekkasje i hjemmet ditt. Uten gyldige bevis på at arbeidet ble utført korrekt, kan det hende at forsikringsselskapet betrakter lekkasjen som 'selvpåført' og nekter å utbetale erstatning. Les mer om innboforsikring her.

Hvor mye koster det å montere avløpsrør?

Det er vanskelig å si. Prisen kan påvirkes av om det skal monteres nye avløpsrør og om de gamle skal fjernes. I tillegg avhenger det av prosjektets størrelse, enten du skal montere kun ett avløpsrør eller et helt avløpssystem. Vi anbefaler at du ringer oss og spør om en prisantydning.

Hva er fordelen med fleksible avløpsrør?

Fordelene med fleksible avløpsrør er flere:

 • De er lettere å installere på trange og uvanlige steder
 • Fleksible avløpsrør krever færre tilkoblinger og beslag enn tradisjonelle avløpsrør
 • De tåler mer bevegelse og utvidelse, og det skal mer til for at de sprekker
 • Fleksible avløpsrør tar kortere tid å installere og kan derfor være rimeligere enn de tradisjonelle avløpsrørene

Hva er lufting av avløpssystemet gjennom tak?

Også omtalt som lufting av avløp over tak, innebærer dette et rør som kobles til hovedavløpet for å lufte ut kloakklukt. Uten lufting av avløpssystemet kan man risikere vond lukt og gasser inne i bygningen, muggvekst, samt vakuum og tilbakeslag i avløpsrøret.

Kan man montere to toaletter på et avløpsrør?

Ja, det er mulig å montere to toaletter på et avløpsrør, men det krever nøye planlegging og riktig utforming av avløpssystemet for å sikre at det fungerer effektivt og oppfyller lokale byggeforskrifter.

Her er noen viktige hensyn:

 1. Rørdiameter: Avløpsrøret må ha tilstrekkelig diameter for å kunne håndtere avløpsvannet fra to toaletter. Standard størrelse for avløpsrør fra toaletter er vanligvis 4 tommer (ca. 10 cm), men det er viktig å sjekke lokale forskrifter og anbefalinger.
 2. Ventilasjon: Hver toalettinstallasjon krever tilstrekkelig ventilasjon for å hindre vakuumdannelse og muliggjøre effektivt avløp. Det må tas hensyn til hvordan ventilasjonen blir integrert med to toaletter.
 3. Fall og layout: Rørsystemet må ha riktig fall for å sikre god avløpsflyt. Layouten av rørene må også planlegges for å unngå unødvendige bøyninger eller for lange avstander som kan hemme avløpet.
 4. Tilkobling og avstand: Avstanden mellom de to toalettene og deres forbindelse til hovedavløpsrøret må være korrekt for å unngå hydraulisk belastning på systemet.

Det er anbefalt å konsultere med en kvalifisert rørlegger eller en sanitæringeniør når du planlegger å installere to toaletter på et avløpsrør, slik at alle aspekter av installasjonen blir gjort i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Hva skal være fall på avløpsrør?

1:60 eller mer. Det betyr at for hver 60 cm, skal røret ha et fall på minimum 1 cm ved endepunktet.

Hvordan velge riktig dimensjon til toalettets avløpsrør?

Standard er 110mm ifølge byggeforskriften.