Logo

Lekkasjer

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

HELE NORGE

HASTER DET? RING OSS

489 13 380

BLI OPPRINGT AV OSS

Ønsker du et pristilbud?

Detaljer om jobben

Lekkasjer

10 typiske tegn på at du har en lekkasje

 1. Vond lukt: Dette kan være en indikasjon på muggvekst forårsaket av lekkasjer, som skaper et ideelt fuktig miljø for mugg. Dårlig lukt kan også komme fra lekkasjer i kloakkrør eller fra et tett rør.
 2. Muggvekst: Mugg trenger fuktighet og næring for å vokse, men i motsetning til planter, trenger den ikke sollys. Derfor kan muggvekst oppstå på skjulte steder.
 3. Sprekker: Lekkasjer kan svekke betong og husets fundament, og også forårsake jordforflytning, noe som kan skade fundamentet.
 4. Høye vannregninger: Lekkasjer kan føre til høyere vannforbruk enn vanlig. Hvis du har en vannmåler, kan du sjekke for lekkasjer ved å skru av alle vannkildene og observere.
 5. Vannflekker: Mørke vannflekker på veggene er et tegn på lekkasje.
 6. Uvanlige lyder: Hvis du hører rare lyder som susing eller drypping, kan det være et tegn på en vannlekkasje.
 7. Lavt vanntrykk: En endring i vanntrykket kan indikere en lekkasje.
 8. Åpenbare vannpytter: Dette er et klart tegn på lekkasje.
 9. Misfarget vann: Sprekker i rør kan forurense vannet. Hvis du oppdager misfarget vann, bør du unngå å drikke det før lekkasjen er reparert.
 10. Uvanlig vegetasjonsvekst: Plutselig, unormalt frodig vekst kan indikere en vannlekkasje i jorden.
En illustrasjon av tegn på lekkasjer i et hus. Disse er rare lyder, sprekker, muggvekst og vond lukt. Reparasjoner og vedlikehold: lekkasjer

Lekkasje i tak?

Taklekkasje er en av de mest vanlige typene lekkasjer. Den oppdages oftest under kraftig regn og kan forårsake kostbare skader både på husets konstruksjon og på møbler og elektronikk.

Det er mange grunner til at tak kan lekke, men de mest vanlige årsakene til taklekkasje er:

 1. Gammelt og skadet tak
 2. Skader i fukt- og/eller dampsperre under tak
 3. Skitne takrenner som fører til at vannet blir stående oppå taket
 4. Feilaktig installasjon
 5. Uvær
 6. Is under taktekkingen som har begynt å smelte

Hva gjør man ved en taklekkasje?

 1. Først, lokaliser lekkasjen.
 2. Hvis relevant, skru av strømmen til området der lekkasjen oppstår.
 3. Skaff en bøtte for å samle opp så mye vann som mulig. Å la vannet ligge kan føre til alvorlig bygningsskade og muggvekst.
 4. Ikke forsøk å reparere det selv! Det er farlig å klatre på taket, så ring alltid en profesjonell taklegger eller rørlegger.
 5. Dokumenter skaden. Dette kan være nyttig når du snakker med forsikringsselskapet.
 6. Når det har tørket, er det viktig å forebygge fremtidige taklekkasjer ved regelmessig inspeksjon.

Hva bør du gjøre ved en lekkasje i boligen?

Ved enhver vannlekkasje er det viktigste ikke å stå og se på, men å prøve å minimere vannskadene. Vi har skrevet en detaljert artikkel om dette her

bildet viser et rom med vannlekkasje og frostskader, lekkasje
Les også!

Det er vannlekkasjer i boligen din på grunn av frostskader - hva nå?

1. Skru av strømmen og holde deg unna elektriske aparater. 2. Finn en hovedstoppekran og skru av vannet. 3. Ring til en rørlegger. 4. Ta bilder og videoer for å dokumentere at vannlekasjen skjedde på grunn av frostskader. 5. Hør med forsikringsselskapet for å sjekke hvilke rettigheter du har ved vannlekkasjer forårsaker av frostskader på rør. 6. Ta forholdsregler i fremtiden for å forhindre at frostskader oppstår igjen.

Artikkelen oppsummert:

 1. Skru av strømmen for å unngå fare ved vannlekkasjer. Finn sikringsskapet og skru av strømmen til området med lekkasje. Ved usikkerhet, kontakt profesjonell hjelp.
 2. Skru av vannet ved å finne og stenge hovedstoppekranen for å forhindre ytterligere vannlekkasje.
 3. Kontakt en rørlegger umiddelbart ved vannlekkasje forårsaket av frostskader eller sprukne rør, og alternativt ring brannvesenet for assistanse.
 4. Dokumenter skaden ved å ta bilder og videoer for forsikringskrav. Sørg for å påpeke at skaden skyldes frost og ikke dårlig vedlikehold.
 5. Ring forsikringsselskapet for å undersøke dine rettigheter og mulig erstatning eller alternativ bolig under reparasjon.
 6. Forebygg fremtidige frostskader ved å isolere rør og ta forholdsregler mot lave temperaturer for å unngå vannlekkasjer. Frostskader i rør oppstår når vann fryser og utvider seg, noe som kan føre til sprekkdannelser eller brudd i dårlig isolerte eller kuldeeksponerte rør.

Hva kan skje hvis du ikke gjør noe ved en vannlekkasje?

Hvis du ignorerer en lekkasje, uansett om det er taklekkasje eller i kjelleren, kan det få alvorlige og dyre konsekvenser. Utenom ødelagt personlige eiendeler og økte reparasjonskostnader kan en lekkasje føre også til:

Strukturelle skader

Hvis vannet forblir liggende over lengre tid kan det forårsake skader på bygningskonstruksjonen, inkludert bjelker, fundament, gulv, og vegger. Over tid kan dette føre til betydelig skade som krever kostbar reparasjon.

Mugg- og soppvekst

Fuktige forhold er ideelle for vekst av mugg og sopp, som kan spre seg raskt. Dette kan føre til dårlig inneluftkvalitet og helseproblemer for beboerne, spesielt for de med allergier eller luftveisproblemer.

Forsikringsproblemer

Hyppige krav på grunn av vannskader kan føre til høyere forsikringspremier eller at forsikringsselskapet nekter å fornye polisen. Det er også mulig at lekkasjer blir betraktet som "selvforskyldt", noe som kan føre til at forsikringsselskapet nekter å utbetale deg.

et bilde av en familie som ser på en taklekkasje, vannskade
Les også!

Hva er en vannskade, og dekkes det av forsikring?

En vannskade er en skade som er forårsaket av vann. Dette kan være alt fra en liten lekkasje til en oversvømmelse. Vannskader dekkes ofte ikke av forsikringer, så det er viktig å vite hva du skal gjøre dersom du får en vannskade.

Svekket eiendomsverdi

Vedvarende vannskader kan føre til en betydelig nedgang i eiendomsverdien og kan gjøre det vanskelig å selge eiendommen i fremtiden.

Derfor er det viktig å ta hånd om lekkasjer med en gang de oppstår. Ta kontakt med en profesjonell rørlegger her.

Hvordan forhindre fremtidige lekkasjer?

Vannskader er blant de mest vanlige årsakene til forsikringsskader i boliger, ofte forårsaket av vannlekkasjer fra rør. Det er viktig å være på vakt for tegn som vannflekker på vegger eller tak for å forhindre alvorlige skader.

Ved oppdagelse av vannlekkasje, er det kritisk å umiddelbart stenge vannforsyningen og kontakte en fagperson for reparasjon. For å forebygge vannskader, bør man unngå bruk av høytrykkspyler innendørs og være forsiktig med bruken av varmt vann på gulv.

Regelmessig sjekk av vannrør og å sørge for god ventilasjon i hjemmet er også nøkkeltiltak for å unngå oppbygging av fuktighet og relaterte skader. Ved lekkasje eller skade på rør, er det viktig å raskt få hjelp fra en fagperson og opprettholde god ventilasjon for å minimere risikoen for vannskader.

Dekker forsikring lekkasje og vannskader?

Boligforsikring dekker typisk vannskader som er plutselige og uforutsette, som for eksempel skader fra ødelagte rør eller lekkasjer fra hvitevarer. Skader fra dårlig håndverk eller manglende vedlikehold, samt flomskader eller andre naturskader, kan ha begrensninger eller være utelukket.

Følgesskader, som skader forårsaket av en opprinnelig skade (f.eks. muggvekst fra en lekkasje), dekkes vanligvis hvis de skyldes en dekket skade, men ikke hvis de skyldes dårlig vedlikehold. Det er viktig å sjekke detaljene i forsikringspolisen for spesifikke dekninger og unntak.