Logo

Montering av vegghengt toalett

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

HELE NORGE

HASTER DET? RING OSS

489 13 380

BLI OPPRINGT AV OSS

Ønsker du et pristilbud?

Detaljer om jobben

Montering av vegghengt toalett

Hvordan monteres et vegghengt toalett?

Begrepet "vegghengt toalett" kan virke litt misvisende, ettersom det gir inntrykk av at toalettet henger direkte på veggen og at veggen bærer hele vekten. I virkeligheten er toalettet montert på en spesiell ramme som er designet for å bære vekten. Denne rammen er innebygd i veggen og festet til den, så det er ikke slikt at veggen bærer hele vekten til toalettet. Rammen gir hovedstøtten, mens veggen hovedsakelig skjuler rammen og sisternen. Se illustrasjonen under for mer oppklaring:

Montere vegghengt toalett

Vegghengt toalett monteres av våre rørlegger-partnere slikt:

Steg 1: Forberedelse og oppsett av rammen Våre rørlegger-partnere starter med å plassere rammen med den innebygde sisternen rett over vannrøret. De sørger for at rammen er solid festet til både vegg og gulv for å garantere stabilitet og sikkerhet.

Steg 2: Nøyaktighetskontroll med vater Etter montering av rammen benytter våre fagfolk et vaterpass for å forsikre seg om at installasjonen er perfekt nivellert. Dette sikrer at toalettet vil være i vater og fungere optimalt.

Steg 3: Tilkobling av vannrør Deretter kobler våre rørleggere vannrøret til vanntanken i den innebygde sisternen. Dette trinnet krever presisjon for å forhindre lekkasjer og sikre pålitelig vannforsyning.

Steg 4: Fuktføler og lekkasjestopper

For å sikre toalettet mot vannlekkasjer anbefales det å legge inn en fuktføler under sisternen. På denne måten kan man oppdage lekkasjer raskt slik at det ikke oppstår vannskader på omkringliggende konstruksjon.

Steg 5: Bygging av veggen Neste steger blir å bygge opp veggen som skjuler rammen og sisternen.

Steg 6: Installasjon av spyleknapper Spyleknappene, som er essensielle for toalettets funksjonalitet, monteres deretter på veggen. Våre eksperter sikrer at knappene er lett tilgjengelige og intuitive i bruk.

Steg 7: Montering av toalettet Til slutt monteres selve toalettet på utsiden av veggen, hvor det henger stabilt festet til den forhåndsinstallerte rammen.

Steg 8: Avsluttende inspeksjon Etter monteringen utfører våre rørleggere en grundig inspeksjon for å forsikre seg om at alt er korrekt installert, at det ikke er noen lekkasjer, og at det nye vegghengte toalettet fungerer som det skal.

Ved å følge disse stegene vil du ende opp med et elegant vegghengt toalett med en skjult vannsisterne. Dette bidrar ikke bare til å spare plass, men gir også badet ditt et moderne og stilig utseende.

Hva er regler for montering av vegghengt toalett?

Vi får ofte diverse spørsmål om montering av et vegghengt toalett og her finner du svar på det fleste lurer på:

Spørsmål og svar

Hvor tykk vegg må jeg ha for å montere et vegghengt toalett?

For en standard vegghengt toalettinstallasjon kreves det ofte en veggtykkelse på:

 • Minimum 10 cm (100 mm) for tynnere stålrammesystemer som er spesifikt designet for å være plassbesparende.
 • Opptil 15-20 cm (150-200 mm) for mer robuste installasjonssystemer eller der det kreves ekstra isolasjon rundt sisternen.

Det er viktig å merke seg at disse målene kan variere avhengig av produsentens spesifikasjoner og det spesifikke innbyggingssystemet du velger. Noen systemer kan kreve mer plass for å imøtekomme isolasjon, rørføringer, og for å sikre at sisternen er tilstrekkelig beskyttet mot kulde eller kondens.

For nøyaktige krav og anbefalinger, er det essensielt å konsultere installasjonsveiledningen som følger med det vegghengte toalettet og innbyggingssisternen du planlegger å bruke. Dette vil sikre at installasjonen oppfyller både tekniske krav og produsentens garantibetingelser.

Hva er Byggteknisk forskrift (TEK) sine krav til et vegghengt toalett?

 • Vannskadesikkerhet: Det er et overordnet krav at lekkasjer fra innbygde sisterner ikke skal føre til skader på byggematerialene rundt sisternen eller i selve toalettrommet. Dette er for å forhindre vannskader som kan påvirke byggets integritet og føre til kostbare reparasjoner.
 • Utskiftbarhet: TEK17 stiller også krav i §15-5 (3) om at alle vanninstallasjoner må designes og installeres slik at de er tilrettelagt for fremtidig vedlikehold og kan byttes ut på en enkel måte. Dette sikrer at vedlikehold og eventuell utskifting av vanninstallasjoner kan gjøres effektivt og uten unødvendige hindringer, noe som bidrar til lang levetid og funksjonalitet for byggets vannsystemer.

Disse kravene sikrer at bygg er bedre beskyttet mot vannskader og at vanninstallasjoner kan vedlikeholdes og oppdateres over tid uten store utfordringer.

Hva slags planløsning kreves det for å montere et vegghengt toalett?

For å tilrettelegge for god tilgjengelighet rundt et vegghengt toalett, kreves følgende minimumsmål og planløsning:

 • Snusirkel: Det må være en fri gulvplass for en snusirkel med en diameter på minst 1,5 meter foran toalettet.
 • Fri gulvplass: På den ene siden av toalettet kreves det minst 0,9 meter fri gulvplass, og på den andre siden minst 0,2 meter.
 • Passasjebredde: Det skal være en fri passasjebredde på 0,9 meter som fører fram til den frie plassen ved siden av toalettet.

Oversikt:

 • Snusirkel foran toalett: ≥1,5 m i diameter
 • Fri gulvplass ved siden av toalettet: ≥0,9 m på én side, ≥0,2 m på den andre
 • Fri passasjebredde: ≥0,9 m

Disse målene sikrer tilgjengelighet og bevegelsesfrihet for alle brukere, inkludert de som bruker rullestol.

Hvor høyt monterer man et vegghengt toalett?

Standard monteringshøyde for et vegghengt toalett måles fra gulvet til toppen av toalettsetet. Den anbefalte høyden er ofte:

 • 40 til 48 cm fra ferdig gulv til overkanten av toalettsetet.

Denne høyden tar sikte på å være komfortabel for de fleste voksne brukere. For tilgjengelige bad som skal møte behovene til personer med nedsatt mobilitet, kan det være lurt å justere høyden i henhold til spesifikke krav eller brukerpreferanser.

Kan man montere et vegghengt toalett selv?

Det korte svaret er "ja", men ved å montere et vegghengt toalett selv kan man risikere flere problemer senere:

 1. Feil ved montering: Uten riktig kunnskap og verktøy kan feil ved montering føre til dårlig støtte og stabilitet for toalettet, noe som kan resultere i skader over tid.
 2. Vannlekkasjer: Feil tilkoblinger til vannforsyning eller dårlig tetning kan føre til vannlekkasjer, som kan skade bygget og kreve kostbare reparasjoner.
 3. Problemer med avløp: Feil ved tilkobling til avløpssystemet kan føre til tette avløp, dårlig lukt, og til og med tilbakeslag av avløpsvann.
 4. Ikke i henhold til byggekoder: Selvinstallasjon kan resultere i at toalettet ikke oppfyller lokale byggekoder eller standarder for vannskadesikkerhet, noe som kan medføre juridiske og økonomiske konsekvenser.
 5. Garantiproblemer: Selvmontering kan potensielt ugyldiggjøre garantien som følger med toalettet og installasjonskomponentene, noe som betyr at eventuelle fremtidige feil ikke vil dekkes.
 6. Utfordinger med utskiftbarhet og vedlikehold: Ukorrekt installasjon kan gjøre fremtidig vedlikehold og utskiftning av deler vanskelig og tidkrevende.

For å unngå disse problemene, anbefales det sterkt å ansette profesjonelle rørleggere eller installatører som har erfaring med installasjon av vegghengte toaletter. Hvis du alikevel bestemmer deg for å montere toalettet selv, anbefales det å gjøre en grundig undersøkelse og lære nøye hvordan du skal gjøre det.