Logo

Rørlegger når det haster

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

Ring oss på 489 13 380

Vond lukt og tette sluk? Dette trenger du å vite om rørspyling

I vår moderne verden er det en bekvemmelighet vi ofte tar for gitt: tilgangen til rennende vann. Vi åpner en kran, og vannet strømmer fritt, enten det er for å vaske, lage mat eller ta en dusj. Men bak denne tilsynelatende sømløse tilgangen til vann ligger et intrikat nettverk av rør som krever omsorg og vedlikehold for å fungere optimalt.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom alt du trenger å vite om tette rør og viktigheten av rørspyling. Vi vil se på årsakene bak tette rør, utforske de ulike metodene som brukes for å utføre rørspyling, og avsløre fordelene ved å vedlikeholde et sunt rørsystem. Her kan du også lese om hvordan du kan oppdage om det er på tide med rørspyling i ditt hjem eller bedrift.

Med denne kunnskapen i hånden, vil du være rustet til å bevare den uavbrutte strømmen av vann i ditt daglige liv og unngå de irriterende hindringene som tette rør kan forårsake.

en hånd som fikser rør, rørspyling

Hva forårsaker tette rør?

Det kan være mange grunner til hvorfor du har fått tette rør. Den vanligste årsaken pleier å være opphopning av avfall, som hår, matrester, fet og såpe som skylles ned i avløpet daglig. Disse materialene samler seg i rørene og forårsaker tette rør og unødvendig frustrasjon i hjemmet ditt.

Løsningen er ikke alltid like enkel, og av og til må vi se på andre mulige årsaker:

Mineralavleiringer: I områder med hardt vann kan mineralavleiringer, som kalkstein og kalk, bygge seg opp på innsiden av rørene over tid. Dette reduserer rørets diameter og kan til slutt føre til en tett rør

Rotvekst: Røtter fra trær og busker kan trenge seg inn i rørledninger i jakt etter vann. Dette kan føre til alvorlige blokkeringer og skader på rørsystemet

Materialefeil: Rør laget av eldre eller skadet materiale kan utvikle sprekker, brudd eller deformasjoner som kan føre til blokkeringer.

Feilaktig installasjon: Dårlig utført rørleggerarbeid, som feilaktig tilkobling av rør eller feil helning av avløpsrør, kan føre til at avfall ikke skylles bort effektivt, noe som kan forårsake tette rør.

Kjemiske reaksjoner: Bruk av feil kjemikalier i avløpet kan føre til kjemiske reaksjoner som danner faste stoffer som kan tette rørene.

Temperaturvariasjoner: Ekstreme temperaturvariasjoner kan føre til at fett stivner og blir fast i rørene, noe som fører til blokkeringer.

Byggematerialer: Noen eldre bygg kan ha rør laget av materialer som er mer utsatt for korrosjon eller slitasje, noe som kan føre til tette rør over tid.

PS: Det er viktig å bemerke seg at problemene med tette rør kan ha en rekke årsaker, noen av dem nevnt ovenfor, mens andre kan være mer komplekse og spesifikke for ditt unike scenario. Det kan være utfordrende å fastslå den eksakte årsaken til et tett rør uten profesjonell hjelp.

Derfor er det beste skrittet du kan ta for å løse problemet å konsultere en ekspert som har god kunnskap om rørlegging og avløpssystemer. Det kan være lurt å kontakte en lokal rørleggerpartner som kan inspisere dine rør, identifisere årsaken til problemet og tilby passende løsninger.

Mange av våre samarbeidspartnere innen rørlegging tilbyr spesialisert rørspylingstjenester som kan bidra til å gjenopprette normal vannflyt og hindre fremtidige tette rør. Ved å konsultere en ekspert kan du være sikker på at problemet ditt blir håndtert på en grundig og effektiv måte, og at du får tilgang til de beste løsningene som er tilgjengelige.

Så, hvis du opplever tette rør eller har mistanke om problemer med avløpssystemet ditt, nøl ikke med å kontakte oss. Vi kan sette deg i kontakt med en kvalifisert rørleggerpartner som kan hjelpe deg med å løse dine rørproblemer og sikre en problemfri og pålitelig vannforsyning i ditt hjem eller bedrift.

Hvordan utføres rørspyling?

Men hva er egentlig rørspyling og hvordan utføres det? Det finnes ulike metoder som brukes avhengig av rørenes type, størrelse og graden av tilstopping. Her er en generell oversikt over hvordan rørspyling vanligvis utføres:

en illustrasjon som viser prosessen av rørspyling fra start til slutt, rørspyling

1. Inspeksjon og vurdering

Før rørspyling begynner, utfører rørleggeren vanligvis en inspeksjon av rørene ved hjelp av spesialiserte kameraer eller annet utstyr. Dette gir dem innsikt i tilstanden til rørsystemet og hjelper dem med å identifisere eventuelle blokkeringer, skader eller avleiringer.

2. Forberedelse

Før rørspyling utføres, må vannforsyningen til det aktuelle røret stenges av for å forhindre vannlekkasjer under prosessen. Dette kan kreve at vannforsyningen til hele bygningen eller til en bestemt seksjon blir midlertidig stengt.

3. Valg av rørspylingsteknikk

Rørspyling kan utføres ved hjelp av forskjellige metoder, inkludert mekanisk fjerning av blokkeringer ved hjelp av roterende kabler eller høytrykksspyleutstyr. Valget av metode avhenger av typen blokkering og rørmaterialet.

3. a.) Høytrykksspyling

Høytrykksspyling er en vanlig metode som innebærer bruk av en kraftig vannstråle som sendes inn i røret under høyt trykk. Denne strålen bryter ned og skyller bort avleiringer, avfall og blokkeringer. Høytrykksspyling er spesielt effektivt for fjerning av fett, olje og mineralavleiringer.

3. b.) Mekanisk fjerning

For mer hardnakkede blokkeringer, som røtter eller faste gjenstander, kan rørleggeren bruke spesialiserte roterende kabler med kutteverktøy som skjærer gjennom blokkeringen. Denne metoden er mer tidkrevende, men effektiv for å fjerne vanskelige hindringer.

4. Ettersyn og testing

Etter rørspylingen gjennomfører rørleggeren vanligvis en ny inspeksjon av rørene for å sikre at blokkeringen er fjernet og at rørene er i god stand. Vannforsyningen blir deretter gjenopprettet, og rørene testes for å bekrefte at vannet flyter fritt og problemet er løst.

5. Forebyggende tiltak

Som en del av rørspylingen kan rørleggeren også gi råd om forebyggende tiltak for å hindre fremtidige tette rør. Dette kan inkludere regelmessig vedlikehold, installasjon av fangstanordninger for å hindre avfall i å komme inn i rørene, og informasjon om hva som bør unngås å skylles ned i avløpet.

Fordeler med spyling av rør:

Det er mange ting som opptar oss i hverdagen, og rørspyling er kanskje ikke det mest spennende emnet å tenke på eller snakke om rundt middagsbordet. Heldigvis er det noe vi vanligvis ikke trenger å bekymre oss for daglig, men det er likevel viktig å huske på ved jevne mellomrom.

Hva er fordelene rørspyling fra tid til annen og hvor ofte behøver du å tenke på det?

  • Forbedret vannkvalitet

En av viktige fordelene med spyling av rør er forbedret vannkvalitet. Spyling av vannledninger fjerner sedimenter, rust og mineralavleiringer kan gi klarere, renere og velsmakende vann.

  • Forebygger flomskader

Til dags opplever vi hyppigere nedbør enn noen år siden og avløpssystemene er ikke alltid rustet for dette. Spyling av rør kan bidra til å opprettholde riktig drenering og avløpsystemfunksjon. Reparasjon av flomskader kan være veldig tidskrevende og ikke minst kostbart. Derfor er det viktig å få sjekket at avløpssystemet funker som det skal, spesielt før vinteren.

  • Kostnadseffektivt

Det lønner seg å investere i regelmessig spyling av rør sammenlignet med å håndtere store vannskader, tilstoppede rør eller dyre lekkasjer.

  • Miljøfordeler

Jevnlig spyling av avløpsrør bidrar til reduksjon av behovet for kjemiske avløpsrensemidler som kan skade miljøet. Spyling av rør med høytrykk der man bruker bare en vannstråle er en bærekraftig metode.

  • Hygiene

Fjerning av organisk materiale i rørene kan redusere vond lukt og forbedrer generell hygiene i hjemmet ditt. Hvis lukten kommer fra doen, kan det hende at man må rett og slett bytte toalettet. Ta kontakt her for hjelp med montering av toalett.

Hvor ofte?

Hvor ofte du bør rørspyle avhenger av flere faktorer, inkludert bruken av vann- og avløpssystemene, typen rør du har, og vannkvaliteten i området ditt. Her er noen generelle retningslinjer for hvor ofte rørspyling vanligvis anbefales:

  • Årlig vedlikehold

For de fleste hjem er en årlig rørspyling en god tommelfingerregel. Dette hjelper med å forebygge oppbygging av avleiringer og holde rørene rene og fungerende.

  • Høy bruk

Hvis du har en husholdning med høy bruk, for eksempel mange familiemedlemmer som deler et bad, kan det være nødvendig med hyppigere rørspyling. Dette gjelder også for kommersielle eiendommer med høy bruk.

  • Alder og materiale

Eldre rør eller rør laget av materialer som er mer utsatt for korrosjon, som jern eller støpejern, kan kreve hyppigere rørspyling for å opprettholde integriteten.

  • Vannkvalitet

I områder med hardt vann, hvor det er mye mineralavleiringer, kan rørspyling være nødvendig oftere for å forhindre kalkavsetninger i rørene.

  • Spesifikke problemer

Hvis du opplever problemer som tilstoppede avløp, lukt fra avløp eller endringer i vanntrykket, bør du vurdere rørspyling som en løsning umiddelbart, uavhengig av tidslinjen for regelmessig vedlikehold.

Det beste rådet er å konsultere en fagperson innen rørlegging eller avløpsvedlikehold. De kan evaluere forholdene i ditt spesifikke tilfelle og gi anbefalinger basert på dine behov. Å forebygge problemer gjennom regelmessig vedlikehold er generelt mer kostnadseffektivt enn å håndtere store rørproblemer som følge av forsømt vedlikehold.

Noen tegn på at du bør bestille rørspyling:

Det drenerer sakte

Det mest åpenbare tegnet på tilstoppede rør er hvis vannet renner sakte eller står stille i vasker, toalett eller dusj. Det samme gjelder hvis du opplever endringer i vanntrykket fra kranene.

Vond lukt fra avløp

Lukt kan være et tegn på at det har samlet seg organisk materiale eller avleiringer i rørene og spyling av rør kan løse dette.

Endring i vannfarge

Hvis vannet fra kranen har fått en unaturlig farge, så kan det være et tegn på korrosjon eller avleiringer i rørene.

Alder og historikk

Hvis du har flyttet inn i et eldre hus, så kan det være lurt å planlegge spyling av rør og en rutinesjekk, uavhengig av konkrete tegn.

Det er viktig å merke seg at regelmessig vedlikehold og rørspyling kan bidra til å forhindre alvorlige problemer og kostbare reparasjoner. Hvis du er usikker, kan det være lurt å konsultere en profesjonell rørlegger for en vurdering av tilstanden til rørene og for å avgjøre riktig tidspunkt for rørspyling basert på dine spesifikke forhold.

En hånd med hanske på heller i Plumbo i vasken
Les også!

Sliker åpner du en tett vask med Plumbo

For å rense en tett vask, start med å sjekke og fjerne eventuelle tilstopninger manuelt. Hell deretter 1 liter kokende vann ned i vasken for å løse opp såperester. Etter dette, bruk beskyttelsesutstyr og hell 500ml Plumbo eller en tilsvarende avløpsåpner ned i avløpet. Vent i minst 15 minutter, eller lenger hvis vasken er svært tett, for at kjemikaliene skal virke. Avslutt med å helle i rikelig med kokende vann for å skylle vekk restene av Plumbo og eventuelle løsnede tilstopninger. Denne metoden er også effektiv for kjøkkenvasker og dusjavløp.

Mange av våre lokale rørleggerpartnere tilbyr spyling av rør, så ring oss på 498 13 380 for å høre om det er en rørlegger i din umiddelbare nærhet som kan komme og hjelpe!

Les også: Slik kan du åpne tett avløp enkelt og helt selv!

Flere hundre fornøyde kunder!

Terje

Rask og god service. Meget god kommunikasjon på jobben hele veien. Rørlegger var profesjonell og gjorde en meget god jobb. Anbefales.

Kristian

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fikk jobben gjort raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for det flotte og hurtige arbeidet.

Klesgruppen

Jeg brukte Rørlegger SOS for min virksomhet. Tok hånd om et problem med ødelagt varmtvannsbereder for en travel hundefrisørsalong. Utmerket service og billig.

Knut

Super forståelsesfull og hyggelig dame som skaffet rask hjelp fra en helt lokal håndverker, selv om vi bor på landet. Jeg er veldig fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Anita

Alltid i tide og kvalitetsarbeid fra hyggelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Dylan

Jeg har brukt Rørlegger SOS to ganger, og ble veldig fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben raskt og billig. Anbefales!

Jacob

En veldig hyggelig fyr som fikset et tett sluk hos meg. Skal lagre nummeret til neste gang!

Grethe

Rask og god service. Bra informasjon om forventet ankomsttid mm.

Katrine

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk rørlegger fra Ski på døren etter kun 20 minutter, de fikset problemer raskt og effektivt! Tusen takk!

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet

Alt du trenger å vite om bergvarme

Som navnet tilsier, er bergvarme et system for oppvarming av boliger ved å utnytte grunnvarme fra berg eller fjell. En bergvarmepumpe henter enten opp solvarmen som er lagret i jorden, eller varme fra områder mellom tektoniske plater, hvor vulkansk aktivitet kan forekomme nærmere jordoverflaten. I slike områder blir både jorden og underjordiske vannkilder oppvarmet helt naturlig. På denne måten kan man dra nytte av naturens kilder og installere en bergvarmepumpe, også kalt en væske-til-vann-varmepumpe.

illustrasjon av underbygd oppvaskmaskin

Hva er integrerte og underbygde oppvaskmaskiner?

Integrerte oppvaskmaskiner er designet for å passe sømløst inn i kjøkkeninnredningen, med en front som kan matche resten av skapene. De kan være hel- eller halvintegrerte. Underbygde oppvaskmaskiner er designet for å passe under kjøkkenbenken, men har en synlig front som ikke nødvendigvis matcher resten av kjøkkeninnredningen. De er mer funksjonelle enn estetiske.

en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene

Alt du trenger å vite om vannmålere

En vannmåler kan hjelpe deg med å oppdage lekkasjer tidlig, få bedre kontroll over vannforbruket ditt og med en vannmåler betaler du kun for det du bruker av vann.

Før og etter bilde av noen hyller på et kjøkken. Etter oppussingen får man mye mer plass og hyllen ser ryddig ut. Pusse opp kjøkken.

Slik kan du pusse opp kjøkken selv

Kjøkkenet kan pusses opp enkelt og billig hvis du gjør det meste av arbeidet selv. For eksempel å male vegger, sette opp hyller, bytte håndtak, gardiner og lamper er noen enkle oppussingsprosjekter som du kan gjøre selv for å gi kjøkkenet ditt et freshere utrykk.

En hånd med hanske på heller i Plumbo i vasken

Sliker åpner du en tett vask med Plumbo

For å rense en tett vask, start med å sjekke og fjerne eventuelle tilstopninger manuelt. Hell deretter 1 liter kokende vann ned i vasken for å løse opp såperester. Etter dette, bruk beskyttelsesutstyr og hell 500ml Plumbo eller en tilsvarende avløpsåpner ned i avløpet. Vent i minst 15 minutter, eller lenger hvis vasken er svært tett, for at kjemikaliene skal virke. Avslutt med å helle i rikelig med kokende vann for å skylle vekk restene av Plumbo og eventuelle løsnede tilstopninger. Denne metoden er også effektiv for kjøkkenvasker og dusjavløp.

En tegning som viser innsiden og utisden av en vegg. Dampsperre holder veggene tørre, mens fuktsperre og vindsperre holder kulde og regn ute.

Hva er dampsperre og hvor legger man det?

Dampsperre er en type plastfolie som forhindrer at varmluft fra innsiden av boligen trekker ut gjennom veggene. Uten dampsperre kan det oppstå kondensasjon (en prosess der damp blir omdannet til væske), inn i veggene, som kan potensielt føre til muggdannelse, råte og vannskader på boligens bærende konstruksjoner. Dampsperre på bad legges i tillegg til våtromsmembran som beskytter mot flytende vann, mens dampsperre beskytter mot vann i dampform. På yttervegger legger man også vindsperre og fuktsperre for å isolere veggene mot regn og vind.