Logo

Rørlegger når det haster

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

Ring oss på 489 13 380

Hva koster vannbåren varme i huset, og lønner det seg?

Vannbåren varme kan øke verdien på huset, selv om det ikke alltid er den mest kostnadseffektive oppvarmingsløsningen. Når det gjelder fjernvarme, er kostnadene vanligvis sammenlignbare mellom vannbåren varme og elektrisitet. I tillegg til økonomiske fordeler er en vannbåren varmekilde også mer miljøvennlig. Implementering av denne oppvarmingsmetoden kan redusere brannrisikoen i huset og gir en tryggere oppvarmingsalternativ, spesielt med tanke på barns sikkerhet.

Hva er prisen for vannbåren gulvvarme?

Varmbåren gulvvarme koster ca. 1.500 kr og 3.000 per kvadratmeter, inkludert materialer og montering. Denne prisen kan variere avhengig av overflatematerialet til det nye gulvet, for eksempel parkett, fliser og gulvbelegg koster ikke det samme.

Varmbåren gulvvarme kan være en lur løsning dersom man planlegger å pusse opp gulv uansett, men det kan bli unødvendig dyrt å installere det i en nye boliger med nytt gulv. For et nøyaktig estimat anbefaler vi at du tar kontakt med en rørlegger.

Hva koster luft-til-vann varmepumpe og væske-til-vann-varmepumper?

En luft-til-vann-varmepumpe representerer en effektiv metode for å utnytte energien i luften til å varme opp vann for både vannbåren oppvarming og varmtvannsbehov. Denne teknologien gir en mer energieffektiv oppvarmingsløsning sammenlignet med direkte oppvarming med strøm. Luft-til-vann-varmepumper gir ikke bare reduserte energikostnader, men bidrar også til lavere miljøpåvirkning ved å dra nytte av omgivelsesvarmen.

Prisene for luft-til-vann-varmepumper varierer betydelig, vanligvis fra 70.000 til 150.000 kroner, avhengig av varmeeffekten som er nødvendig for boligen din. Investeringen kan imidlertid oppveies over tid gjennom lavere energiforbruk og dermed lavere strømkostnader.

Væske-til-vann-varmepumper representerer en annen form for varmepumpeteknologi som drar nytte av energien fra kilder som berggrunn, sjø eller jord for å generere varme. Selv om denne løsningen kan være dyrere, med priser som starter fra 130.000 kroner og oppover, tilbyr den en mer konstant og pålitelig varmeproduksjon. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle ekstra kostnader, for eksempel boring, som kan påløpe under installasjonen av væske-til-vann-varmepumper.

Slik fungerer vannbåren varme

Vannbåren varme er en effektiv oppvarmingsmetode som benytter vann som et varmeoverføringsmiddel i stedet for luft. Dette systemet, også kjent som hydronisk oppvarming, bruker rør og radiatorer for å distribuere varme jevnt gjennom rommene.

Den grunnleggende mekanismen bak vannbåren varme involverer oppvarming av vann i en sentral vannkjele, vanligvis drevet av gass eller olje. Dette oppvarmede vannet sirkuleres gjennom et rørsystem til radiatorer plassert rundt i huset. Radiatorene avgir deretter varme til rommene før det avkjølte vannet returnerer til kjelen gjennom et eget rørsystem. Denne kontinuerlige syklusen gir en pålitelig og jevn oppvarming av boligen.

En viktig komponent i vannbåren varme er vannkokeren, som fungerer som varmekilden. Varmen overføres fra kjelen til vannet gjennom en varmeveksler. Når vannet når kokepunktet, pumpes det gjennom rørene i huset og til radiatorer, der det på nytt avgir varme. Den avkjølte væsken går deretter tilbake til kjelen gjennom et kaldt vannrør, og syklusen gjentar seg. Det er viktig å merke seg at vannbåren varme ikke fungerer som en varmepumpe og kan derfor ikke brukes til å kjøle ned huset.

Denne oppvarmingsmetoden har flere fordeler, inkludert en jevnere fordeling av varme, reduksjon i støv og allergener, og lavere støynivå. Imidlertid er det også viktig å vurdere noen ulemper, som høyere oppstartskostnader, kompleks installasjon og nødvendig vedlikehold. Alt i alt representerer vannbåren varme en smart og økonomisk løsning for de som verdsetter jevn og energieffektiv oppvarming.

Lønner det seg å investere i vannbåren varme?

Investeringen i vannbåren varme, enten det er gjennom luft-til-vann-varmepumper eller væske-til-vann-varmepumper, kan være en fornuftig beslutning for mange huseiere. Disse varmesystemene gir ikke bare en pålitelig og jevn oppvarming av boligen, men de kan også føre til betydelige økonomiske besparelser over tid.

Den initielle kostnaden for anskaffelse og installasjon kan virke høy, spesielt avhengig av valgt teknologi og husets størrelse, men de lavere løpende energikostnadene bidrar til å kompensere for dette over tid. I tillegg reduserer bruken av vannbåren varme karbonavtrykket, og med stadig stigende fokus på bærekraftig energi, kan investeringen også øke verdien og appellverdien til boligen.

Ved å vurdere de økonomiske og miljømessige fordelene, kan investeringen i vannbåren varme være en langsiktig løsning som gir komfort, kostnadsbesparelser og positiv innvirkning på miljøet.

Vannbåren varme – fordeler og ulemper

Fordeler ved vannbåren varme:

 1. Energieffektivitet: Vannbåren varme, spesielt gjennom varmepumper, er kjent for sin høye energieffektivitet, noe som kan føre til lavere energiforbruk og reduserte strømkostnader over tid.
 2. Jevn varmefordeling: Systemet gir jevn oppvarming i hele boligen, eliminert varmesvigninger og kalde områder, noe som øker generell komfort.
 3. Bærekraftig alternativ: Ved å utnytte omgivelsesvarmen fra luft, sjø eller jord, reduserer vannbåren varme avhengigheten av fossile brensler, noe som bidrar til å minske karbonavtrykket og støtter bærekraftige prinsipper.
 4. Økt boligverdi: Investeringen kan øke verdien av boligen, da potensielle kjøpere blir stadig mer interessert i energieffektive og miljøvennlige oppvarmingssystemer.
 5. Redusert strømregning: Ved å lene seg på naturlige energikilder fra sol, luft og jord kan man redusere strømregningen og støtte seg på litt mer forutsigbare energikilder.

Ulemper ved vannbåren varme:

 1. Høye installasjonskostnader: Den initielle kostnaden for anskaffelse og installasjon av vannbåren varme, spesielt gulvvarme, kan være betydelig høyere sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsalternativer.
 2. Kompleks installasjon: Installeringen av vannbårne varmesystemer kan være mer kompleks enn konvensjonelle systemer, spesielt hvis det krever tilpasning til eksisterende boligstruktur.
 3. Vedlikeholdskrav: Noen systemer kan ha spesifikke vedlikeholdskrav, og reparasjoner kan være kostbare, selv om moderne varmepumper generelt krever minimalt vedlikehold.
 4. Avhengig av utetemperaturen: Luft-til-vann-varmepumper kan oppleve lavere effektivitet under ekstreme utetemperaturer, selv om dette kan være mindre relevant i områder med moderate klimaforhold.

Kan man spare på strømregningen ved å installere varmbåren varme?

Besparelsene på strømregningen ved installasjon av vannbåren varme vil variere avhengig av flere faktorer, inkludert boligens størrelse, isolasjon, klimatiske forhold, energikilder og hvilken type varmepumpe eller vannbårent system som brukes. Her er noen generelle punkter å vurdere:

 1. Energieffektivitet: Vannbårne varmesystemer, spesielt de drevet av varmepumper, er kjent for sin høye energieffektivitet. Dette kan føre til betydelig redusert strømregning sammenlignet med konvensjonelle oppvarmingsmetoder, spesielt hvis boligen opprinnelig brukte elektrisk oppvarming.
 2. Reduserte energikostnader: Vannbårne varmesystemer utnytter omgivelsesvarmen fra luft, sjø eller jord, noe som kan redusere behovet for konvensjonell strøm og dermed senke strømregningen.
 3. Jevnere temperaturfordeling: Fordi vannbårne systemer gir jevnere temperaturfordeling i boligen, kan det være mindre behov for overoppvarming, noe som ytterligere reduserer energiforbruket og senker strømregningen.
 4. Bærekraftige energikilder: Hvis systemet er koblet til fornybare energikilder som solenergi eller geotermisk energi, kan besparelsene være enda mer betydelige over tid.
 5. Pålitelige energikilder: Spesielt med tanke på at strømprisene er til dags uforutsigbare, kan det være lurt å heller lene seg på naturlige og litt mer pålitelige energikilder. Dette gir ikke bare økonomisk stabilitet, men sikrer også en mer konsekvent og kostnadseffektiv oppvarming over tid, samtidig som man reduserer sårbarheten for prissvingninger på energimarkedet. Dette aspektet av forutsigbarhet gjør vannbåren varme enda mer attraktiv for de som synes at strømregningene har vært litt for høye i det siste.
 6. Klimatiske forhold: Besparelsene kan variere i henhold til klimatiske forhold. I områder med kalde vintre kan varmepumper være spesielt effektive, mens i mildere klima kan besparelsene være mindre dramatiske.

Oppsummering

Vannbåren varme, enten gjennom luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper eller varmbåren gulvvarme, representerer en effektiv oppvarmingsmetode med flere fordeler og noen ulemper. Implementering av denne teknologien kan øke verdien på huset, gi jevnere temperaturfordeling, redusere brannrisiko, og tilby en tryggere oppvarmingsalternativ spesielt med tanke på barns sikkerhet. Varmbåren gulvvarme har en pris som varierer mellom 1.500 kr og 3.000 kr per kvadratmeter, avhengig av materialer og montering. Dette kan være en fornuftig investering ved renovering, men kostnadene kan være høyere for nye boliger med nytt gulv.

Når det gjelder luft-til-vann-varmepumper, tilbyr de energieffektiv oppvarming ved å utnytte omgivelsesvarmen. Prisene varierer vanligvis fra 70.000 til 150.000 kroner, avhengig av varmeeffekten. Væske-til-vann-varmepumper, som benytter energi fra berggrunn, sjø eller jord, gir konstant varmeproduksjon, men kan ha høyere kostnader, spesielt hvis det kreves boring. Fordelene inkluderer redusert strømregning, bærekraftige energikilder, og økt boligverdi, mens ulempene inkluderer høye installasjonskostnader og kompleksitet.

SJekk ut også:

Hva koster en varmepumpe, og hva er fordelene med det sammenlignet med ved?

Hva koster varmekabler i huset, og lønner det seg sammenlignet med vedfyring?

Flere hundre fornøyde kunder!

Terje

Rask og god service. Meget god kommunikasjon på jobben hele veien. Rørlegger var profesjonell og gjorde en meget god jobb. Anbefales.

Kristian

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fikk jobben gjort raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for det flotte og hurtige arbeidet.

Klesgruppen

Jeg brukte Rørlegger SOS for min virksomhet. Tok hånd om et problem med ødelagt varmtvannsbereder for en travel hundefrisørsalong. Utmerket service og billig.

Knut

Super forståelsesfull og hyggelig dame som skaffet rask hjelp fra en helt lokal håndverker, selv om vi bor på landet. Jeg er veldig fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Anita

Alltid i tide og kvalitetsarbeid fra hyggelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Dylan

Jeg har brukt Rørlegger SOS to ganger, og ble veldig fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben raskt og billig. Anbefales!

Jacob

En veldig hyggelig fyr som fikset et tett sluk hos meg. Skal lagre nummeret til neste gang!

Grethe

Rask og god service. Bra informasjon om forventet ankomsttid mm.

Katrine

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk rørlegger fra Ski på døren etter kun 20 minutter, de fikset problemer raskt og effektivt! Tusen takk!

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet

Dette bør du vite hvis du skal pusse opp badet – og hva det koster

Finn ut av forskjellen mellom totalrenovering og overfladisk oppussing, stegene i en totalrenovering, kostnadsestimater, faktorer som påvirker prisen, og når det er hensiktsmessig å velge hver tilnærming basert på ulike forhold som badets alder, tekniske tilstand og budsjett. Les også om viktige påminnelser om dokumentasjon og behovet for å søke godkjenning fra kommunen.

Rørleggerens råd for en lavere strømregning!

Man kan redusere strømregningen ved å dusje kortere, bruke energieffektive oppvarmingskilder som luft-til-luft varmepumpe og en smart varmtvannsbereder!

Hvordan vedlikeholde en utekran riktig, og hvilke fordeler gir en frostsikker utekran?

En frostsikker utekran, også kjent som en frostfri vannkran eller frostfri utekran, er en spesiell type utekran som er designet for å unngå frostskader ved å plassere vannavstengingsmekanismen langt inne i bygningen i stedet for rett bak kranen.

Hva er et blandebatteri?

Et blandebatteri hjelper oss med å kontrollere vannets temperatur ved å blande kaldt og varmt vann. Blandebatterier justerer raskt balansen mellom varmt og kaldt vann når vanntrykket endres. Dusjbatteri og servantbatteri har samme funksjon, men er tilpasset kjøkkenet og dusjen.

5 vanligste rørleggerproblemer som du kan løse selv

Man kan spare penger ved å løse selv problemer som lekkende kraner ved å bytte ut pakninger eller O-ring, tette avløp, reparere mindre rørlekasjer, dårlig vanntrykk, løse problemet med kaldt vann og tine frosne rør.

Vond lukt og tette sluk? Dette trenger du å vite om rørspyling

Rørspyling kan utføres ved hjelp av forskjellige metoder, inkludert mekanisk fjerning av blokkeringer ved hjelp av roterende kabler eller høytrykksspyleutstyr. Valget av metode avhenger av typen blokkering og rørmaterialet.