Logo

Rørlegger når det haster

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

Ring oss på 489 13 380

En praktisk guide til bruk av fuktmåler

Hva er en fuktmåler?

En fuktmåler er et instrument som brukes for å måle fuktighetsnivået i et materiale eller miljø. Formålet med å måle fuktighet kan variere avhengig av bruksområdet, for eksempel i jordbruk, byggebransjen, treindustrien, meteorologi og klimakontroll.

I byggebransjen brukes fuktmålere ofte for å vurdere fuktighetsnivået i byggematerialer som tre, gips og betong. Dette er viktig for å unngå problemer som mugg, råte og strukturelle skader som kan oppstå når fuktighet er for høy. I jordbruket brukes fuktmålere for å vurdere jordfuktighet, noe som kan påvirke vekstbetingelsene for planter.

Fuktmålere kan være enkle håndholdte enheter eller mer avanserte instrumenter med digitale skjermer og ulike sensorer. De fungerer ved å måle elektriske egenskaper, vektendringer eller andre parametere som endres i tråd med fuktighetsnivået i det aktuelle materialet.

Hvordan funker en fuktmåler?

Det er flere typer fuktmålere, og de fungerer på forskjellige måter avhengig av design og bruksområde. Her er noen vanlige typer fuktmålere og hvordan de fungerer:

 1. Kapasitiv fuktmåler:
  • Disse målerne bruker endringer i kapasitans for å bestemme fuktigheten i et materiale.
  • En typisk kapasitiv fuktmåler består av to elektroder som plasseres i materialet. Fuktigheten påvirker kapasitansen mellom elektrodene.
  • Elektroniske kretser konverterer endringen i kapasitans til et fuktighetsnivå som vises på en skjerm.
 2. Resistiv fuktmåler:
  • Disse målerne måler den elektriske motstanden i et materiale, og fuktigheten påvirker denne motstanden.
  • En typisk resistiv fuktmåler har to elektriske sonder som settes inn i materialet. Endringer i fuktighet påvirker den elektriske motstanden mellom sondene.
  • Resultatene vises på en skjerm eller leses av på en skala.
 3. Dielektrisk fuktmåler:
  • Disse målerne bruker endringer i dielektrisk konstant for å bestemme fuktigheten i et materiale.
  • Instrumentet sender ut elektromagnetiske bølger gjennom materialet, og endringer i bølgenes hastighet eller frekvens brukes til å beregne fuktigheten.
  • De er spesielt nyttige for å måle fuktighet i materialer som tre.
illustrson av hvordan en fuktmåler funker, fuktmåler

Når det gjelder bruk, vil prosedyren variere avhengig av fuktmålerens type og design. Generelt sett vil prosessen inkludere å plassere måleren i eller på materialet du vil teste, la den stabilisere seg for å få en nøyaktig avlesning, og deretter lese av resultatene på instrumentets skjerm eller indikatorer.

For nøyaktige instruksjoner, bør du alltid følge produsentens retningslinjer og anbefalinger som følger med fuktmåleren du bruker, da disse kan variere mellom ulike modeller og merker.

Hva er fordelene med en fuktighetsmåler?

Forebygging av vannskader i boliger:

Fuktmålere spiller en kritisk rolle i rørleggerbransjen ved å bidra til å oppdage og forebygge vannskader i boliger. Rørlekkasjer kan føre til alvorlige konsekvenser som muggvekst, råte og strukturelle skader. Ved å bruke fuktmålere kan rørleggere identifisere tidlige tegn på fuktighet og lekkasjer, slik at problemene kan løses før de forverres.

Lurer du på om du har høy fuktighet og lekasjer hjemme? Da kan det være lurt å kontakte en rørlegger før det blir verre.

Optimalisering av badmiljøet:

I bad og våtrom er det avgjørende å opprettholde riktig fuktighetsnivå for å forhindre muggvekst og materialskader. Fuktmålere hjelper rørleggere med å sikre at baderomsmiljøet er optimalt, og at vanntette materialer fungerer som de skal.

Lurer du på om du har muggsopp hjemme? Les mer om muggsopp her.

Beskyttelse av trekonstruksjoner:

Trebygninger er spesielt sårbare for fuktighet og råte. Fuktmålere tillater rørleggere å overvåke trekonstruksjoner nøye, og sikre at fuktighetsnivået er innenfor akseptable grenser. Dette bidrar til å forlenge levetiden til trestrukturer og redusere risikoen for strukturelle skader.

Fuktighetskontroll i hytter:

Hytter og fritidsboliger kan være utsatt for fuktighet på grunn av skiftende klimaforhold. Fuktmålere hjelper rørleggere med å opprettholde riktig fuktighetsnivå for å forhindre skader på materialer og forhindre problemer som kan oppstå når hytten er ubrukt i lengre perioder.

Vannsikring i betongvegger:

Betongvegger kan også være sårbare for fuktighet, spesielt i underjordiske eller utsatte områder. Fuktmålere gir rørleggere muligheten til å overvåke og kontrollere fuktigheten i betongvegger, noe som er avgjørende for å hindre korrosjon av armeringsjern og andre fuktighetsrelaterte skader.

Førinstallasjonsvurdering:

Før installasjon av rør og VVS-systemer kan rørleggere bruke fuktmålere for å evaluere fuktighetsnivået i materialer og omgivelser. Dette bidrar til å sikre at installasjonen utføres i et miljø som reduserer risikoen for fremtidige lekkasjer og skader.

Hvordan måle fukt i treverket med en fuktmåler?

Det er flere metoder for å måle fuktighet i treverk, og valget av metode avhenger av tilgjengelig utstyr og nøyaktighetskrav. Her er to vanlige metoder:

 • Pinnefuktmåler:
  • Hvordan det fungerer:
   • En pinnefuktmåler består av to små elektroder (pinner) som stikkes inn i treverket.
   • Elektrodene måler den elektriske motstanden mellom seg, og denne motstanden endres proporsjonalt med fuktigheten i treverket.
  • Bruk:
   • Stikk pinnene inn i treverket på det stedet du vil måle fuktighet.
   • La måleren stabilisere seg og les av resultatene på skjermen.
   • Målinger kan variere basert på treart, så det kan være lurt å ha en referanseverdi for den spesifikke trearten du jobber med.
 • Kapasitiv fuktmåler:
  • Hvordan det fungerer:
   • Kapasitive fuktmålere bruker endringer i kapasitansen mellom to elektroder for å måle fuktighet.
   • Disse målerne plasseres direkte mot treoverflaten uten å trenge inn i materialet.
  • Bruk:
   • Plasser måleren mot treoverflaten og sørg for god kontakt.
   • Les av fuktighetsnivået på skjermen.
   • Kapasitive fuktmålere gir vanligvis en rask avlesning uten behov for penetrering.

Tips for nøyaktige målinger:

 • Utfør målinger på flere steder og dybder for å få et representativt gjennomsnitt.
 • Ta hensyn til treartens egenskaper, da forskjellige treslag har ulike naturlige fuktighetsnivåer.
 • Mål fuktigheten på forskjellige tider av året, da den kan variere avhengig av sesong og klimaforhold.
 • Vær klar over at målingene kan påvirkes av ytre forhold som temperatur og luftfuktighet.

Ved å bruke en egnet fuktmåler kan du få verdifull informasjon om fuktighetsnivået i treverket, noe som er viktig for å forebygge problemer som råte, muggvekst og andre skader relatert til fuktighet.

8 tegn på høy fuktighet i treverk:

Høy fuktighet i treverk kan føre til forskjellige problemer, og det er viktig å kunne identifisere tegnene på dette for å forebygge skader. Her er noen tegn på høy fuktighet i treverket:

 1. Mugg og soppvekst: Høy fuktighet gir et ideelt miljø for mugg og sopp. Tegn på mugg eller sopp inkluderer misfarging, mørke flekker eller en uvanlig lukt.
 2. Råte: Råte er forårsaket av bakterier eller sopp som bryter ned treets cellulosestruktur. Det kan føre til mykhet i treverket, mørke flekker, og i alvorlige tilfeller, strukturelle svekkelser.
 3. Hevelse og krymping: Treverk som er utsatt for høy fuktighet, kan absorbere vann og deretter hovne opp. Dette kan føre til deformasjoner, krymping og sprekker når treet tørker ut.
 4. Lukt av mugg eller råte: En ubehagelig lukt, spesielt en mugg- eller jordaktig lukt, kan indikere tilstedeværelse av fuktighet og mikrobiell vekst i treverket.
 5. Misfarging: Misfarging av treverket, spesielt i form av mørke flekker eller fargetoner, kan være et tegn på fuktighet og påvirkning av mugg eller sopp.
 6. Vridning eller krumming: Høy fuktighet kan føre til at treverk blir ubalansert, noe som resulterer i vridning, krumming eller generelle deformiteter.
 7. Insektskader: Fuktighet tiltrekker seg også insekter som termitter og borebiller, som kan forårsake ytterligere skader i fuktig treverk.
 8. Vannflekker: Synlige vannflekker på treoverflater kan indikere lekkasjer eller høy fuktighet som kan føre til strukturelle problemer.

Det er viktig å være oppmerksom på disse tegnene og ta tiltak for å redusere fuktigheten i treverket. Dette kan inkludere bedre ventilasjon, reparasjon av lekkasjer, bruk av fuktsperre og andre tiltak for å opprettholde et optimalt fuktighetsnivå. Ved å håndtere fuktproblemer tidlig kan man forhindre alvorlige skader på bygningsmaterialer.

Hva er optimal fuktighet i veggene?

Optimal fuktighet i veggene:

Fuktighet i veggene er en kritisk faktor for å opprettholde strukturell integritet og unngå skader på bygningsmaterialer. Det er viktig å påpeke at fuktighet i veggene ikke er det samme som luftfuktighet. Mens luftfuktighet refererer til mengden vanndamp i luften, måles fuktighet i veggene som en prosentandel av vekten av det totale materialet i veggstrukturen.

Den optimale fuktigheten i veggene bør være under 18%. Dette bidrar til å forhindre problemer som muggvekst, råte, og strukturelle skader. Høy fuktighet kan føre til deformasjon, tap av styrke og økt sårbarhet for skadedyr og mikrobiell vekst.

et bilde av en fukmåler og høy fuktighet, fuktmåler
Bildet viser en fuktmåler med fuktighet på 23.3% inni veggen. Tallet burde være på maksimalt 18% i veggene for å unngå mugg og råtedannelse. Her kan man se at det har allerede vokst hvitmugg på overflaten. Slike utfordringer kunne ha vært unngått med enten en avfukter eller ved å sjekke boligen for vannlekasjer innimellom. © Rørlegger SOS

Luftfuktighet i hjemmet:

Luftfuktighet i innendørsmiljøet spiller også en betydelig rolle for komfort og trivsel. Den mest optimale luftfuktigheten innendørs ligger vanligvis i området mellom 40-60%. Dette området er ideelt for å opprettholde et sunt og behagelig miljø.

 • For lav luftfuktighet (under 40%):
  • Dette kan føre til tørr hud og slimhinner, luftveisinfeksjoner, tørre øyne, allergiske reaksjoner og skader på møbler laget av trevirke.
 • For høy luftfuktighet (over 60%):
  • Dette kan resultere i muggvekst, støvmidd, vond lukt, skader på bygningsmaterialer og elektronikk.

Luftfuktighetsjustering:

Heldigvis kan luftfuktigheten i hjemmet justeres med hjelp av passende apparater. En avfukter er nyttig for å redusere luftfuktigheten når den er for høy, mens en luftfukter kan øke luftfuktigheten når den er for lav. Disse enhetene gir et effektivt middel for å opprettholde et balansert innemiljø og forebygge potensielle helseproblemer og skader på bygningsmaterialer. Regelmessig overvåking og justering av fuktighetsnivåene bidrar til å skape et sunt, komfortabelt og holdbart miljø i hjemmet.

Er du nysjerrig på å lære mer om luftfuktighet? Les mer om det her: Dette må du vite om luftfuktighet for å sikre et behagelig inneklima

Flere hundre fornøyde kunder!

Terje

Rask og god service. Meget god kommunikasjon på jobben hele veien. Rørlegger var profesjonell og gjorde en meget god jobb. Anbefales.

Kristian

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fikk jobben gjort raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for det flotte og hurtige arbeidet.

Klesgruppen

Jeg brukte Rørlegger SOS for min virksomhet. Tok hånd om et problem med ødelagt varmtvannsbereder for en travel hundefrisørsalong. Utmerket service og billig.

Knut

Super forståelsesfull og hyggelig dame som skaffet rask hjelp fra en helt lokal håndverker, selv om vi bor på landet. Jeg er veldig fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Anita

Alltid i tide og kvalitetsarbeid fra hyggelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Dylan

Jeg har brukt Rørlegger SOS to ganger, og ble veldig fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben raskt og billig. Anbefales!

Jacob

En veldig hyggelig fyr som fikset et tett sluk hos meg. Skal lagre nummeret til neste gang!

Grethe

Rask og god service. Bra informasjon om forventet ankomsttid mm.

Katrine

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk rørlegger fra Ski på døren etter kun 20 minutter, de fikset problemer raskt og effektivt! Tusen takk!

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet

illustrasjon av underbygd oppvaskmaskin

Hva er integrerte og underbygde oppvaskmaskiner?

Integrerte oppvaskmaskiner er designet for å passe sømløst inn i kjøkkeninnredningen, med en front som kan matche resten av skapene. De kan være hel- eller halvintegrerte. Underbygde oppvaskmaskiner er designet for å passe under kjøkkenbenken, men har en synlig front som ikke nødvendigvis matcher resten av kjøkkeninnredningen. De er mer funksjonelle enn estetiske.

en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene

Alt du trenger å vite om vannmålere

En vannmåler kan hjelpe deg med å oppdage lekkasjer tidlig, få bedre kontroll over vannforbruket ditt og med en vannmåler betaler du kun for det du bruker av vann.

Før og etter bilde av noen hyller på et kjøkken. Etter oppussingen får man mye mer plass og hyllen ser ryddig ut. Pusse opp kjøkken.

Slik kan du pusse opp kjøkken selv

Kjøkkenet kan pusses opp enkelt og billig hvis du gjør det meste av arbeidet selv. For eksempel å male vegger, sette opp hyller, bytte håndtak, gardiner og lamper er noen enkle oppussingsprosjekter som du kan gjøre selv for å gi kjøkkenet ditt et freshere utrykk.

En hånd med hanske på heller i Plumbo i vasken

Sliker åpner du en tett vask med Plumbo

For å rense en tett vask, start med å sjekke og fjerne eventuelle tilstopninger manuelt. Hell deretter 1 liter kokende vann ned i vasken for å løse opp såperester. Etter dette, bruk beskyttelsesutstyr og hell 500ml Plumbo eller en tilsvarende avløpsåpner ned i avløpet. Vent i minst 15 minutter, eller lenger hvis vasken er svært tett, for at kjemikaliene skal virke. Avslutt med å helle i rikelig med kokende vann for å skylle vekk restene av Plumbo og eventuelle løsnede tilstopninger. Denne metoden er også effektiv for kjøkkenvasker og dusjavløp.

En tegning som viser innsiden og utisden av en vegg. Dampsperre holder veggene tørre, mens fuktsperre og vindsperre holder kulde og regn ute.

Hva er dampsperre og hvor legger man det?

Dampsperre er en type plastfolie som forhindrer at varmluft fra innsiden av boligen trekker ut gjennom veggene. Uten dampsperre kan det oppstå kondensasjon (en prosess der damp blir omdannet til væske), inn i veggene, som kan potensielt føre til muggdannelse, råte og vannskader på boligens bærende konstruksjoner. Dampsperre på bad legges i tillegg til våtromsmembran som beskytter mot flytende vann, mens dampsperre beskytter mot vann i dampform. På yttervegger legger man også vindsperre og fuktsperre for å isolere veggene mot regn og vind.

Male baderomspanel steg for steg

Alt du trenger å vite om baderomsplater

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om baderomsplater. De fleste lurer på om de kan montere baderomsplater selv, om man kan male baderomsplater, om man kan legge baderomsplater oppå eksisterende fliser, hva er forskjellen mellom baderomsplater og fliser, og til slutt noen kjerringråd til hvordan man vedlikeholder nymonterte baderomsplater.