Logo

Rørlegger når det haster

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

Ring oss på 489 13 380

Dette må du vite om luftfuktighet for å sikre et behagelig inneklima

en abstrahert illustrasjon av optimal luftfuktighet i hjemmet, luftfuktighet
Absolutt fuktighet referer til gram vanndamp per kubbikmeter luft. Den mest optimale luftfuktigheten for en behegelig inneklima er 40-60%.

En kort oppsummering:

 • Luftfuktighet referer til mengde vanndamp i luften.
 • Den mest optimale luftfuktigheten innendørs er 40-60%.
 • For lav luftfuktighet (under 40%) kan føre til tørr hud og slimhinner, luftveisinfeksjoner, tørre øyne, allergiske reaksjoner og skader på møbler laget av trevirke.
 • For høy luftfuktighet (over 60%) kan føre til muggvekst, støvmidd, vond lukt, skader på bygningsmaterialer og elektronikk.
 • Heldigvis kan man justere luftfuktighet i hjemmet sitt med enten en avfukter eller en luftfukter.

Hva er luftfuktighet?

Luftfuktighet refererer til mengden vanndamp som er til stede i luften. Det måles vanligvis som en prosentandel av den maksimale mengden vanndamp luften kan inneholde ved en bestemt temperatur. Når vi sier at luftfuktigheten er for eksempel 50%, betyr det at luften inneholder halvparten av den maksimale mengden vanndamp den kan holde ved den gjeldende temperaturen.

Luftfuktighet spiller en viktig rolle i været og klimaet. Høy luftfuktighet kan føles mer ubehagelig på grunn av redusert evapotranspirasjon, som er kroppens naturlige måte å kjøle seg ned på. Lav luftfuktighet kan føre til tørre forhold, spesielt i forbindelse med kaldt vær eller oppvarmingssystemer som kan tørke ut luften innendørs.

Luftfuktighet måles med et instrument kjent som hygrometer, og det er ulike typer hygrometre tilgjengelige, inkludert mekaniske, elektroniske og kjemiske hygrometre. Måling av luftfuktighet er viktig innenfor en rekke områder, inkludert meteorologi, landbruk, industri og innendørs miljøkontroll.

Hva er den ideelle luftfuktigheten?

Den ideelle luftfuktigheten hjemme varierer litt avhengig av personlige preferanser og årstider, men generelt sett anses en luftfuktighet på rundt 40-60% som komfortabel for de fleste mennesker og dyr. Her er noen retningslinjer for ulike situasjoner:

 1. Vinter: Når det er kaldt ute, kan oppvarmingssystemer redusere luftfuktigheten innendørs. Å opprettholde en luftfuktighet på rundt 30-40% kan bidra til å forhindre tørr hud, irriterte øyne og nesetetthet. Om vinteren kan man bruke en luftfukter.
 2. Sommer: I varmere måneder, spesielt hvis det er fuktig ute, kan luftfuktigheten øke. En luftfuktighet på 40-50% kan være mer behagelig i disse tilfellene. Ved for høy luftfuktighet kan man bruke en avfukter.
 3. Soverom: Noen foretrekker litt høyere luftfuktighet på soverommet for å forhindre tørrhet i luftveiene og redusere snorking. En luftfuktighet på 40-50% kan være passende.
 4. Helseproblemer: Personer med spesielle helseproblemer kan ha behov for tilpasninger. For eksempel, personer med astma eller allergier kan ha nytte av lavere luftfuktighet for å redusere muggvekst, mens de med tørr hud eller luftveissykdommer kan dra nytte av litt høyere luftfuktighet.

For å måle luftfuktigheten kan du bruke en hygrometer, et apparat som er designet for å måle fuktighetsnivået i luften. Det er også luftfuktere og avfuktere tilgjengelige for å hjelpe deg med å opprettholde et komfortabelt innendørsklima. Husk at det er viktig å unngå ekstreme verdier på begge sider av skalaen, da både for høy og for lav luftfuktighet kan ha negative effekter på helse og komfort.

Hva forårsaker lav luftfuktighet (under 40%)?

 1. Vinter og kaldt vær: Kald luft har en tendens til å holde mindre fuktighet enn varm luft. Når vinteren kommer, og utendørstemperaturene synker, kan luftfuktigheten reduseres. Oppvarmingssystemer, som elektriske ovner og sentralvarme, kan ytterligere redusere luftfuktigheten ved å tørke ut luften.
 2. Oppvarmingssystemer: Mange oppvarmingssystemer, spesielt de som bruker elektrisitet eller sentralvarme, har en tendens til å redusere luftfuktigheten i det indre miljøet når de varmer opp luften. Dette skjer fordi varmeovner har en tendens til å tørke ut luften når de varmer den opp.
 3. Klimaanlegg: Klimaanlegg kan også redusere luftfuktigheten, spesielt når de brukes til kjøling. Når varm luft kjøles ned, mister den evnen til å holde på fuktighet, og dermed reduseres luftfuktigheten.
 4. Utilstrekkelig ventilasjon: Utilstrekkelig ventilasjon i et rom kan føre til at fuktighet ikke blir utvekslet godt nok med omgivelsene. Dette kan oppstå i tette, godt isolerte hjem der luftutveksling er begrenset.
 5. Regionale klimaforhold: Noen geografiske områder er generelt tørrere enn andre på grunn av klimaforholdene der. Ørkener og høyfjellsområder er eksempler på steder hvor luften vanligvis har lav luftfuktighet.

Kan for lav luftfuktighet føre til helseplager?

Ja, absolutt, spesielt for personer som allerede sliter med astma og andre luftveissykdommer, tørre øyne og eksem. Her er noen av farene ved utilstrekkelig luftfuktighet:

 1. Tørr hud og slimhinner: Lav luftfuktighet kan fjerne fuktighet fra huden, noe som kan føre til tørrhet, kløe og sprekker. Det kan også påvirke slimhinnene i nese og hals, noe som kan føre til ubehag, nesetetthet og økt sårhet.
 2. Respiratoriske problemer: Tørr luft kan irritere luftveiene og forverre symptomer hos personer med astma og andre luftveissykdommer. Det kan også øke risikoen for luftveisinfeksjoner, spesielt i vintersesongen.
 3. Tørre øyne: Lav luftfuktighet kan forårsake tørre øyne, irritasjon og økt følsomhet for lys. Dette kan være spesielt plagsomt for personer som allerede har problemer med øynene.
 4. Statisk elektrisitet: Lav luftfuktighet øker sannsynligheten for statisk elektrisitet, som kan være irriterende og potensielt skade elektroniske apparater.
 5. Materialskader: Tørr luft kan påvirke treverk, instrumenter, møbler og andre materialer ved å føre til krymping, sprekker eller deformasjoner.
 6. Økt støvnivå: Tørr luft kan føre til at støvpartikler svever i luften lenger, noe som kan øke eksponeringen for allergener og forverre allergiske reaksjoner.

Ideell luftfuktighet (40-60%)

Å opprettholde normale luftfuktighetsnivåer er viktig av flere grunner, da det påvirker både komforten i hjemmet ditt og helsen til deg og dine eiendeler. Et passende fuktighetsnivå bidrar til et mer behagelig innendørsmiljø ved å forhindre tørr hud, irriterte øyne og andre ubehagelige symptomer knyttet til tørr eller fuktig luft.

I tillegg er riktig luftfuktighet avgjørende for god respiratorisk helse. For lav luftfuktighet kan tørke ut slimhinnene i nese og hals, øke risikoen for luftveisinfeksjoner og forverre symptomer hos personer med astma og allergier. På den andre siden kan for høy luftfuktighet fremme muggvekst og skape et gunstig miljø for støvmidd.

Beskyttelse av eiendeler er også en viktig faktor. Materialer som treverk, lær og tekstiler kan påvirkes av ekstreme fuktighetsnivåer. For lav luftfuktighet kan føre til at treverk sprekker og lær tørker ut, mens for høy luftfuktighet kan føre til muggvekst, råte og andre skader.

Elektroniske apparater er også sårbare for fuktighet. For høy luftfuktighet kan føre til korrosjon og kortslutninger, mens for lav luftfuktighet øker risikoen for statisk elektrisitet, noe som kan være skadelig for elektronikk.

Til slutt kan riktig luftfuktighet bidra til energieffektivitet. I vintermånedene kan det opprettholde et mer komfortabelt innendørsklima uten behov for å øke varmeovnens temperatur betydelig. Fuktig luft føles ofte varmere, slik at du kanskje kan senke termostaten litt og likevel oppleve samme komfortnivå. Ved å overvåke luftfuktigheten og gjøre justeringer ved behov, kan du opprettholde et optimalt innendørsklima som er både komfortabelt og sunt.

Hva er utfordringene med for høy luftfuktighet (60%+)?

For høy luftfuktighet, definert som nivåer på 60% eller mer, kan føre til en rekke utfordringer og problemer i hjemmet. Her er noen av de viktigste problemene forbundet med høy luftfuktighet:

 1. Muggvekst: Mugg trives i fuktige miljøer, og høy luftfuktighet gir et ideelt klima for muggsporer å formere seg. Dette kan føre til muggvekst på vegger, tak, gulv, tekstiler og andre overflater. Mugg kan forårsake helseproblemer og skade bygningsmaterialer.
 2. Støvmidd: Høye luftfuktighetsnivåer skaper et gunstig miljø for støvmidd, små mikroorganismer som trives i støv. Støvmidd kan utløse allergiske reaksjoner hos noen mennesker og forverre eksisterende allergier.
 3. Luftkvalitet: Høy luftfuktighet kan redusere luftkvaliteten ved å øke konsentrasjonen av allergener, muggsporer og andre partikler i luften. Dette kan påvirke respirasjon og generell helse, spesielt hos personer med astma eller andre luftveissykdommer.
 4. Lukt og ubehag: Fuktige omgivelser kan føre til ubehagelig lukt og en generell følelse av klamhet. Dette kan påvirke komforten i hjemmet og gjøre det mindre hyggelig å bo der.
 5. Skader på bygningsmaterialer: Langvarig eksponering for høy luftfuktighet kan føre til strukturelle skader på bygningsmaterialer. Dette inkluderer råte, muggvekst, og korrosjon av metaller.
 6. Elektroniske problemer: Høy luftfuktighet kan også påvirke elektroniske apparater ved å forårsake korrosjon på kretskort og andre komponenter. Dette kan føre til redusert levetid og økt risiko for feilfunksjoner.

For å håndtere høy luftfuktighet, kan bruk av avfuktere være nyttig. Avfuktere reduserer fuktighetsnivået ved å fjerne overflødig fuktighet fra luften. Det er også viktig å ventilere godt, spesielt i områder som kjøkken og bad, og å reparere eventuelle lekkasjer eller fuktkilder.

et bilde av en fukmåler og høy fuktighet, fuktmåler
Bildet viser en fuktmåler med fuktighet på 23.3% inni veggen. Tallet burde være på maksimalt 18% i veggene for å unngå mugg og råtedannelse. Her kan man se at det har allerede vokst hvitmugg på overflaten. Slike utfordringer kunne ha vært unngått med enten en avfukter eller ved å sjekke boligen for vannlekasjer innimellom. © Rørlegger SOS

Hva forårsaker høy luftfuktighet?

Høy luftfuktighet kan være forårsaket av flere faktorer, og det kan variere avhengig av klimatiske forhold og lokale omstendigheter. Her er noen vanlige årsaker til høy luftfuktighet:

 1. Varmt vær: Generelt sett har luften en tendens til å holde på mer fuktighet når temperaturen stiger. Varm luft har en høyere kapasitet for å inneholde vanndamp, og dette kan føre til høyere luftfuktighet.
 2. Nærhet til vannkilder: Områder i nærheten av vannkilder som elver, innsjøer eller hav kan oppleve høyere luftfuktighet på grunn av fordampning fra disse vannkildene.
 3. Regn og nedbør: Perioder med hyppig regn og høy nedbør kan øke luftfuktigheten betydelig. Regnvannet bidrar til økt fordampning og fuktighet i luften.
 4. Dårlig ventilasjon: Utilstrekkelig luftutveksling i et rom eller bygning kan bidra til høy luftfuktighet. Dette kan skje i tette eller dårlig ventilerte områder der fuktighet ikke får muligheten til å spre seg eller bli utvekslet med uteluften.
 5. Vannskader og lekkasjer: Vannskader, enten det er fra lekkasjer i taket, vegger eller rør, kan øke luftfuktigheten. Fuktighet som lekker inn i bygninger kan forårsake høy luftfuktighet og også bidra til muggvekst.
 6. Damp fra matlaging og dusjing: Kjøkken og bad er vanlige steder der fuktighet produseres i hjemmet. Damp fra matlaging, dusjing og bruk av varmt vann kan bidra til høy luftfuktighet hvis disse områdene ikke er tilstrekkelig ventilert.
 7. Oppvarmingssystemer: Noen oppvarmingssystemer, spesielt de som bruker sentralvarme eller elektriske ovner, kan tørke ut luften og dermed øke den relative luftfuktigheten i et rom.
 8. Klimaanlegg: Selv om klimaanlegg er designet for å kjøle luften, kan de også fjerne fuktighet fra luften når de er i bruk. Imidlertid, hvis klimaanlegget ikke fungerer effektivt eller brukes i fuktige forhold, kan det bidra til høy luftfuktighet.

Hva kan du gjøre for å opprettholde ideell luftfuktighet i hjemmet ditt?

 1. Bruk en luftfukter: Hvis luftfuktigheten er for lav, spesielt om vinteren når oppvarmingssystemer kan tørke ut luften, kan du bruke en luftfukter for å tilføre fuktighet. Velg en luftfukter som passer til størrelsen på rommet du ønsker å behandle.
 2. Ventilasjon: Sikre god ventilasjon i hjemmet ditt. Åpne vinduer og dører regelmessig for å tillate frisk luft å strømme inn, spesielt i rom som kjøkkenet og badet, der det ofte produseres mye fuktighet.
 3. Unngå overvanning av planter: Overvanning av innendørsplanter kan bidra til økt luftfuktighet. Sørg for at potteplanter har god drenering og tøm overflødig vann fra underskåler.
 4. Reparer lekkasjer: Reparer eventuelle lekkasjer i tak, vegger eller rør, da dette kan være kilder til økt fuktighet i hjemmet. Ta kontakt med en rørlegger dersom det var lenge siden du sjekket boligen for lekasjer.
 5. Bruk avfuktere: Hvis du opplever for høy luftfuktighet, spesielt i fuktige klimaer, kan du bruke avfuktere for å redusere fuktighetsnivåene. Tøm avfukteren regelmessig for å hindre oppbygging av mugg i beholderen.
 6. Hold jevn temperatur: Unngå store svingninger i temperaturen, da dette kan påvirke luftfuktigheten. Å opprettholde en jevn temperatur bidrar til å forhindre kondensasjon og høy luftfuktighet.
 7. Bruk kjøkkenviften: Bruk ventilatoren over komfyren når du lager mat for å fjerne damp og fuktighet. Dette kan bidra til å forhindre at fuktigheten sprer seg til andre deler av hjemmet.
 8. Kontroller fuktigheten i kjelleren: Kjellere er ofte utsatt for høy luftfuktighet. Bruk avfuktere og sørg for god ventilasjon for å redusere fuktigheten i dette området.
 9. Hold det renslig: Rengjør regelmessig for å forhindre opphopning av støv og mugg, spesielt i områder som bad og kjøkken.

Relevante artikler:

7 tegn på at du har muggsopp i hjemmet ditt

Hva gjør man ved vannskade?

Flere hundre fornøyde kunder!

Terje

Rask og god service. Meget god kommunikasjon på jobben hele veien. Rørlegger var profesjonell og gjorde en meget god jobb. Anbefales.

Kristian

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fikk jobben gjort raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for det flotte og hurtige arbeidet.

Klesgruppen

Jeg brukte Rørlegger SOS for min virksomhet. Tok hånd om et problem med ødelagt varmtvannsbereder for en travel hundefrisørsalong. Utmerket service og billig.

Knut

Super forståelsesfull og hyggelig dame som skaffet rask hjelp fra en helt lokal håndverker, selv om vi bor på landet. Jeg er veldig fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Anita

Alltid i tide og kvalitetsarbeid fra hyggelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Dylan

Jeg har brukt Rørlegger SOS to ganger, og ble veldig fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben raskt og billig. Anbefales!

Jacob

En veldig hyggelig fyr som fikset et tett sluk hos meg. Skal lagre nummeret til neste gang!

Grethe

Rask og god service. Bra informasjon om forventet ankomsttid mm.

Katrine

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk rørlegger fra Ski på døren etter kun 20 minutter, de fikset problemer raskt og effektivt! Tusen takk!

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet

illustrasjon av underbygd oppvaskmaskin

Hva er integrerte og underbygde oppvaskmaskiner?

Integrerte oppvaskmaskiner er designet for å passe sømløst inn i kjøkkeninnredningen, med en front som kan matche resten av skapene. De kan være hel- eller halvintegrerte. Underbygde oppvaskmaskiner er designet for å passe under kjøkkenbenken, men har en synlig front som ikke nødvendigvis matcher resten av kjøkkeninnredningen. De er mer funksjonelle enn estetiske.

en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene

Alt du trenger å vite om vannmålere

En vannmåler kan hjelpe deg med å oppdage lekkasjer tidlig, få bedre kontroll over vannforbruket ditt og med en vannmåler betaler du kun for det du bruker av vann.

Før og etter bilde av noen hyller på et kjøkken. Etter oppussingen får man mye mer plass og hyllen ser ryddig ut. Pusse opp kjøkken.

Slik kan du pusse opp kjøkken selv

Kjøkkenet kan pusses opp enkelt og billig hvis du gjør det meste av arbeidet selv. For eksempel å male vegger, sette opp hyller, bytte håndtak, gardiner og lamper er noen enkle oppussingsprosjekter som du kan gjøre selv for å gi kjøkkenet ditt et freshere utrykk.

En hånd med hanske på heller i Plumbo i vasken

Sliker åpner du en tett vask med Plumbo

For å rense en tett vask, start med å sjekke og fjerne eventuelle tilstopninger manuelt. Hell deretter 1 liter kokende vann ned i vasken for å løse opp såperester. Etter dette, bruk beskyttelsesutstyr og hell 500ml Plumbo eller en tilsvarende avløpsåpner ned i avløpet. Vent i minst 15 minutter, eller lenger hvis vasken er svært tett, for at kjemikaliene skal virke. Avslutt med å helle i rikelig med kokende vann for å skylle vekk restene av Plumbo og eventuelle løsnede tilstopninger. Denne metoden er også effektiv for kjøkkenvasker og dusjavløp.

En tegning som viser innsiden og utisden av en vegg. Dampsperre holder veggene tørre, mens fuktsperre og vindsperre holder kulde og regn ute.

Hva er dampsperre og hvor legger man det?

Dampsperre er en type plastfolie som forhindrer at varmluft fra innsiden av boligen trekker ut gjennom veggene. Uten dampsperre kan det oppstå kondensasjon (en prosess der damp blir omdannet til væske), inn i veggene, som kan potensielt føre til muggdannelse, råte og vannskader på boligens bærende konstruksjoner. Dampsperre på bad legges i tillegg til våtromsmembran som beskytter mot flytende vann, mens dampsperre beskytter mot vann i dampform. På yttervegger legger man også vindsperre og fuktsperre for å isolere veggene mot regn og vind.

Male baderomspanel steg for steg

Alt du trenger å vite om baderomsplater

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om baderomsplater. De fleste lurer på om de kan montere baderomsplater selv, om man kan male baderomsplater, om man kan legge baderomsplater oppå eksisterende fliser, hva er forskjellen mellom baderomsplater og fliser, og til slutt noen kjerringråd til hvordan man vedlikeholder nymonterte baderomsplater.