Finn rørlegger nå - Rørlegger og rørleggervakt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bergen og mer

Finn en tilgjengelig rørlegger døgnet rundt

Rørlegger SOS knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - Helt gratis!

Skriv inn nummeret ditt

Ring rørleggeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Hvor mye får en rørlegger i lønn? Her er hvor mye en rørlegger kan tjene!

Hvor mye tjener en rørlegger i Norge?

En rørlegger i Norge tjener gjennomsnittlig 36 000 kroner i måneden. Rørleggerlønnen ligger på mellom 25 000 og 50 000 kroner i måneden, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Rørleggerlønnen varierer også noe fra region til region i Norge, med høyere lønn i de mest sentrale delene av landet.

Hvor mye tjener de beste rørleggere i Norge?

I Norge, tjener de beste rørleggere i snitt mellom 500 000 til en million kroner i året. Det er en stor forskjell mellom hvor mye de beste rørleggere tjener, og hvor mye de som jobber i denne bransjen tjener generelt. De beste rørleggere i Norge har ofte lang erfaring og høy kompetanse. De tjener også ofte bonuser og provisjoner i tillegg til sin faste lønn.

Hvor mye tjener de laveste rørleggere i Norge?

Ifølge dinlønn.no, tjener laveste rørleggere i Norge kr 180 i timen, noe som tilsvarer en årslønn på kr 37.800. Rørleggere i Norge har en gjennomsnittlig årslønn på kr 456.800.

Hvor mye tjener en rørlegger i Norge?

En rørlegger i Norge tjener vanligvis mellom 250 000 og 350 000 kroner i året, avhengig av erfaring og arbeidssted. De fleste rørleggere jobber på timebasis, og tar betalt etter hvor mange timer de jobber. De fleste rørleggere har også en fast månedlig lønn. Rørleggere som jobber i bedrifter med høyere lønninger kan tjene opptil 450 000 kroner i året. De som jobber i offentlige virksomheter, som for eksempel vann- og avløpsverk, kan tjene opptil 700 000 kroner i året.

Lønnen varierer imidlertid mye avhengig av faktorer som arbeidssted, anciennitet og erfaring. De laveste lønnene finner man blant rørleggere som jobber i distriktene, mens de høyeste lønnene går til rørleggere som jobber i Oslo og andre storbyer. Rørleggere med lang anciennitet og høyere utdannelse tjener også mer enn gjennomsnittet.

Hvor mye tjener en rørlegger med 5 års erfaring?

En rørlegger med 5 års erfaring kan tjene et årslønn på mellom 300 000 og 400 000 kroner. Lønnen varierer avhengig av bedriftens størrelse, beliggenhet, type arbeid og kundemasse. Rørleggerarbeid er fysisk krevende og krever ofte arbeid på tider med høyt trafikkvolum. Det er en yrkesgruppe som har høy etterspørsel, og derfor kan rørleggere forvente å tjene gode penger. Rørleggere med 5 års erfaring bør ha gode ferdigheter i faget, og være i stand til å takle de fleste utfordringer som dukker opp.

Finn en tilgjengelig rørlegger døgnet rundt

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Skriv inn nummeret ditt

Ring rørleggeren

Tjenesten er 100% gratis. Ved å trykke på knappen samtykker du til våre retningslinjer

Kontakt rørlegger